Istigh Liom Féin
Is fir iad ochtar as gach deichniúr a chuireann lámh ina mbás féin sna 26 chontae. Is féinmharú an bás is coitianta i measc fhir faoi bhun 50 bliain d’aois sna 6 chontae. Tá fadhb ann go hidirnáisiúnta i dtaobh easpa cúnaimh agus oideachais faoi chúrsaí meabhairshláinte. Tá deacrachtaí móra ann maidir le stiogma agus meabhairshláinte, go mór mór i measc na bhfear. Ní labhraíonn fir faoina gcuid mothúchán. Ní haon iontas é mar sin go bhfuil rátaí féinmharaithe níos airde i measc fear Léirítear meabhairshláinte na bhfear ar bhealach oscailte agus ionraic sa tsraith nua ar líne, 'Istigh Liom Féin'. Déantar an t-ábhar corraitheach seo a chíoradh trí scéalta pearsanta fhir óga éagsúl Seo scéal Colm Ó Dubhghail, Seán Ó Dubhchon, Jonathan Ó hEarcain agus Cathán Bonner. Men account for eight out of ten suicides in the 26 Counties. Suicide is the highest killer of men under the age of 50 in the 6 Counties. There is a huge international problem in terms of lack of help and education surrounding mental health. There is a lot of stigma in society about mental health, especially amongst men. Most men don’t discuss their feelings. It is not surprising then that the suicide rate among men is significantly higher. The new online series, ‘Istigh Liom Féin’ discusses men’s mental health in an open and honest way. This series explores mental health through the lens of four young men and their personal stories. In each episode these young men; Colm Ó Dubhghail, Seán Ó Dubhchon, Jonathan Ó hEarcain and Cathán Bonner - will discuss their own personal experiences with mental health